Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó képzést folytatnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a komplex személyiségfejlesztésre, a minőségi nevelő-oktató munkára, a tehetségek gondozására, a versenyképes tudás elsajátíttatására, a lemaradók felzárkóztatására, a differenciált képességfejlesztésre, a sokszínű tanórán kívüli tevékenységekre. Az intézmény kétszeresen Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont, Örökös Ökoiskola. 

Prioritásként kezelik az átlagosnál jobb képességű diákok komplex személyiségfejlesztését, ismereteik bővítését. Tehetséghálót építettek ki a helyi köznevelési intézményekkel, majd ezt bővítették országos szinten a baptista iskolákkal. Jelenleg 5 tehetségterületen 6 tehetséggondozó műhelyt működtetnek: testi-kinesztetikus (sportcsoportok), logikai-matematikai (matematika és informatika csoportok), természeti, nyelvi (angol csoportok) és interperszonális (színjátszó csoportok). 

„»Erdeink ezer arca« – négy kirándulás a környező erdőkbe” című jó gyakorlatuk célja a természet szeretetére, környezetvédelemre nevelés, a helyes ember-természet viszony, környezettudatos magatartás kialakítása, az egészséges életmódra nevelés, a fenntartható fejlődés fogalmának megismertetése és tudatosítása. 

Multiplikátori feladataikat a város óvodásai és a környékbeli iskolák tanulói, pedagógusai számára tartott tehetséggondozó foglalkozások keretében, a Baptista Tehetségsegítő Tanács hálózatának és saját testvériskolai kapcsolataik felhasználásával valósítják meg. Szakmai konzultációkat, módszertani tapasztalatcseréket, tehetségnapokat szerveznek. Biztosítják a folyamatos információáramlást, lehetőséget teremtenek a hálózati együttműködésben való részvételre. 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey utca 21. 

Honlap: kolcsey-ferenc.baptistaoktatas.hu 

E-mail: kolcsey@baptistaoktatas.hu 

Telefon: +36 56 / 390-284