Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Óvoda, fejlesztő iskola, nyolcévfolyamos általános iskola, szakiskola. Az iskola több mint fél évszázados múltja alatt kiemelt figyelmet fordított a „más”, az épektől eltérő fejlődésű gyermekek megismerésére, fejlesztésére, képességeinek kibontakoztatására, társadalmi rehabilitációjára. 

Tehetséggondozó tevékenységében különösen fontos szerepet kap a kettős különlegességű – gyakran hátrányos helyzetű – tehetségek felkutatása, és személyre szabott módszerekkel történő fejlesztése. 

„Mindenki tehetséges valamiben” című jó gyakorlatának célja egyrészt a sajátos nevelési igényű, kettős különlegességű tanulók képességfejlesztése komplex tehetséggondozással; másrészt értékrendjük magasabb szintre emelése, társadalmi integrációjuk elősegítése a művészetek, sport eszköztárával. 

Multiplikátori feladatainak mindenek előtt jó gyakorlatának minél szélesebb körben történő megismertetésével, valamint workshopok, szakmai műhelymunkák szervezésével, hazai és nemzetközi hálózatépítéssel tesz eleget. 

Cím: 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2. 

Honlap: www.barcziiskola.hu/ 

E-mail: barcziiskola@barcziiskola.hu 

Telefon: +36 82 / 512-766