Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

1993 óta – újra – nyolcosztályos gimnáziumként is működik egy-egy osztályban, de mellette megtartotta és tovább vitte a négyévfolyamos oktatást, amely keretén belül egy természettudományos-matematika, egy angol-német és egy humán-informatika profilú osztályt indítanak. Diákjainak kétharmada ceglédi, a többi a környező településekről bejáró. A diáklétszám meghaladja a 650 főt. 

Az iskolában többféle természettudományos szakkör és versenyfelkészítő foglalkozás működik, amelyek mindig az aktuális tanulók kompetenciáihoz igazodnak (általános projektalapú természettudományos önképzőkör, matematika, biológia, kémia szakkör stb.). Évtizedes múltra tekint vissza a ceglédi kistérség nyolcadikos diákjai számára rendezett matematikai és idegen nyelvi (angol, német) verseny. Számos külföldi cserekapcsolat, nyári tábor, erdei iskola és iskolai hagyomány színesíti a tanulók életét. 

„BÉKA Matematika” című jó gyakorlata elsősorban a matematika oktatásában, de adott esetben nyelvórákon, egyéb tehetségfejlesztő alkalmakon használható. Célja a motiváció növelése, a csoportmunka és az egymással való kommunikáció képességének fejlesztése. A jó gyakorlat adaptációjára több iskolában is sor került (Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola, Tessedik Sámuel Általános Iskola [Albertirsa], Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Martfűi József Attila Általános Iskola stb.). 

Multiplikátori szerepét városi tehetséggondozó szakkörök szervezésével, valamint a „GimInfo” nevű, 8. osztályos tanulóknak szóló, ingyenes informatikaverseny megrendezésével tölti be. 

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

Cím: 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. 

Honlap: cklg.hu 

E-mail: cklg@cklg.hu 

Telefon: +36 53 / 500-625