Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Hat- és négyévfolyamos gimnázium. Az 1687 óta folyamatosan működő, katolikus szellemiségű intézményben az általános hat- és négyévfolyamos képzés mellett egy biológia-kémia, illetve matematika-informatika orientációjú, egy angol, illetve német nyelvi és egy néprajz speciális tantervű osztály indul. 

A tehetséggondozás mindenekelőtt a tagozatokon, tanórai keretek közt folyik (ez az ország egyetlen olyan gimnáziuma, ahol néprajz-népművészet irányultságú osztály működik). E mellett a természeti tehetségterületen (kémia, fizika, biológia, földrajz és matematika) végez kiemelkedő tehetséggondozó munkát. 

Az iskola kvantumelektronika szakköre a lézeres barlang további fejlesztését tűzte ki célul. A lovasíjászati foglalkozások keretében felélesztik és ápolják a honfoglalás kori lovas és kézműves hagyományainkat. Az átai mezei iskola célja, hogy a diákokkal megismertesse a hagyományos, természetközeli világ értékeit, a termelő, alkotó munka élményeit. Az iskola 2016-ban elnyerte az ökoiskola címet, melynek keretében ún. „Zöld kommandó” alakult az intézményben. Művészeti képzés is több szinten valósul meg: van saját kórus, zenekar, népzenekar, néptáncegyüttes, diákszínpad, sőt diákszerkesztőség is működik az iskolában. A tehetséggondozás az MTM mellett a Szent Bernát Tehetségpont keretében történik. 

„Tehetséggondozás kémiából” című jó gyakorlata egy komplex foglalkozás kémia versenyekre készülő diákoknak, amelyen újfajta, kreatív gondolkodást igénylő elméleti feladatokat oldanak meg: az elméleti órákat kísérletek egészítik ki, ahol nagy súlyt kap az önálló kísérlettervezés és megvalósítás. 

Multiplikátori feladatának a régió iskoláiban tanuló tehetségek számára két napos természettudományos tehetséggondozó tábor és laborgyakorlatok szervezésével, valamint a Nemzetközi Kémikus Diákszimpózium megrendezésével tesz eleget.

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. 

Honlap: crnlg.hu 

E-mail: crnl@crnl.hu 

Telefon: +36 72 / 312-888