Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola, valamint hat-, négy- és 1+4 évfolyamos (nyelvi előkészítő) gimnázium. Összetett, többcélú köznevelési intézmény, melyben két feladatellátási helyen általános iskolai nevelés-oktatás folyik 1-8. évfolyamon, a harmadik feladatellátási helyen gimnáziumi nevelés-oktatás hat-, négy- illetve egy+négy évfolyamos tanterv alapján. Az összetett iskola általános iskolai és gimnáziumi helyi tantervei szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Tehetséggondozó munkájukat mindenekelőtt a számos szakkör és a további állandó, évről-évre ismétlődő programok, projektek (pl. „Észbontó” matematika, Katedra Színházi Műhely, Titkok Kamrája, Egész éves természettudományi projekt, Goethe-mozi, Acta de Kossuth stb.) keretében végzik. 

„Fizika a színpadon” című jó gyakorlatuk fizikatörténeti színdarabok forgatókönyvének forrásmunkák feldolgozása alapján történő megírásából, az abban szereplő kísérletek megértéséből és előadásából áll, ami nagyban támaszkodik a tanulók önállóan munkájára. Az előadások alkalmával a nézők új formában találkozhatnak a szakmai ismeretekkel. 

Multiplikátori feladataikat egyrészt a Debreceni Egyetemmel való együttműködésük keretében (Tudós és iskola – tudósiskola), másrészt a régió tudományos, kulturális központjaival együttműködve (Minden Iskola Akadámiája stb.) és a régió közoktatási intézményeivel karöltve (Oktatási Hivatal Bázisintézmények) látják el. E mellett fórumokat teremtenek a tanárokkal, tanárjelöltekkel és szülőkkel történő párbeszédhez (pl. konferenciák, workshopok, Szülők Akadémiája). 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája

Cím: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. 

Honlap: kossuthgimn.unideb.hu 

E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu 

Telefon: +36 52 / 518-670