Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola, nyolc- és négyévfolyamos gimnázium. Szombathely egyik legkeresettebb oktatási intézménye, az ELTE gyakorló iskolája 12 évfolyammal, amelyben meghatározó profil a nyolc és a négy évfolyamos gimnázium. Az intézményben négyévfolyamos biológia, történelem, természettudományi, humán és matematika tagozatok is működnek. 

Az intézmény komplex tehetséggondozó rendszert dolgozott ki és vezetett be, ennek megfelelően tervezetten és rendszerszerűen végzi tehetségfejlesztő tevékenységét. E mellett megtartotta a tehetséggondozás hagyományos fórumait is (pl. közel 50 szakkör működik). 

„Tehetséggondozás terepen – természettudományos tábor” jó gyakorlatának célja a hazánk különböző nemzeti parkjainak (ÖNP, DDNP, DINP, ANP, KNP, HNP) területén található társulások megfigyelése, vizsgálata, jegyzőkönyvek készítése és elemzése. A tanórákon elméletben, képeken tanultak átvitele a gyakorlatba. 

Multiplikátori feladatait általános iskolások részére természettudományi tehetséggondozó szakkörök, illetve matematikai és nyelvi versenyek szervezésével, valamint a KUTDIÁK programba történő bekapcsolódással és a TUDOK megrendezésével látja el. 

ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Cím: 9700 Szombathely, Bolyai János u. 11. 

Honlap: bolyaigimnazium.elte.hu 

E-mail: titkarsag@bolyaigimnazium.elte.hu 

Telefon: +36 94 / 513-680