Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Hatévfolyamos gimnázium évfolyamonként három-három párhuzamos osztállyal, osztályonként 30-32 tanulóval. A diákság teljes létszáma 580 körül mozog, a tantestület 70 fős. A párhuzamos osztályok azonos, alternatív iskolai kerettantervre épülő helyi tanterv szerint tanulnak. 

Komplex, gyakran interdiszciplináris tehetségfejlesztő programokat kínál. Ezek terei alsóbb osztályokban elsősorban a – természet- és társadalomtudományi vagy éppen projektorientált – szakkörök, amelyek a 11-12. évfolyamokon kiegészülnek az emelt szintű képzésekkel. Nagy hangsúlyt kapnak a pszichológiai, kreativitással kapcsolatos tényezők valamint a tartalomorientált nyelvoktatás is. A rendszerszintű tehetséggondozás eredményeképpen minden területen vannak kiemelkedő versenyeredményei. 

„Laboratóriumi vizsgálatok, mérések a korszerű természettudományos tehetséggondozásban” című jó gyakorlat jó gyakorlata a biológia kémia és fizika területeit érinti – a gyakorlati és mérési-műszaki kompetenciák fejlesztését célozva. 

Multiplikátori szerepét elsősorban a tanárképzés, valamint tanár-továbbképzés (Öveges Program, Szegedi Tudós Akadémia keretében) területein valósítja meg. 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Cím: 1088 Budapest, Trefort u. 8. 

Honlap: trefort.elte.hu 

E-mail: titkarsag@trefort.elte.hu 

Telefon: +36 1 / 460-4462