Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Hat-, öt- (nyelvi előkészítő, AJTP) és négyévfolyamos gimnázium. A Fráter György Királyi Katolikus Gimnázium és a Lévay József Református Gimnázium 1953-ban történt egyesítésével jött létre. Ez a kettős szellemi alap jelentette az iskola pedagógiai, szakmai, nevelési bázisát, amire építve, továbbfejlesztve válhatott országosan is a legjobbak között emlegetett intézménnyé. 

A tehetséggondozást alapfeladatának tekinti, – a fakultációs képzés elemeivel ötvözött – tagozatos képzési rendszere a tanórai keretekben történő tehetséggondozást szolgálja. Tagozatai: hatévfolyamos általános és speciális matematika, ötévfolyamos AJTP és angol nyelvi előkészítős, matematika és történelem orientációs lehetőséggel, négyévfolyamos speciális matematika, fizika, kémia, biológia. Ezt egészítik ki tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozásai és programjai, melyek közül kiemelkedik komplex tehetséggondozó programja, a Kulturális nap és a Földes-est. Rendkívül gazdag szakköri kínálata is: pl. tantárgyakhoz kötött versenyfelkészítő szakkörök, csúcsszakkörök, Arduino robotépítő, programozói szakkör, énekkar, diákszínpadok, média szakkör, fotó szakkör, honismereti szakkör, alkotó kör, különböző sportkörök. 

„Tehetséggondozó szakkör a Zrínyi Versenyen eredményes 4. évfolyamos tanulók számára” című jó gyakorlata keretében a versenyeken szereplő feladatok csoportosításával lehetővé válik a problémák lényegének meglátása, új módszerek alkalmazása. 

Multiplikátori feladatait a körzet általános iskolásai számára matematika és természettudományos szakkörök szervezésével, hátrányos helyzetű tehetségeknek mentorprogram indításával és két kvázi-nemzetközi verseny (Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-Környezetvédelmi Verseny, Dürer Verseny) megrendezésével látja el. 

Földes Ferenc Gimnázium

Cím: 3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5. 

Honlap: ffg.hu 

E-mail: ffg@ffg.hu 

Telefon: +36 46 / 508-459