Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező középiskolája, a Mátraaljai térség egyetlen nyolc- és négyévfolyamos gimnáziuma. A nyolcosztályos tehetséggondozó gimnáziumi képzés, az emelt szintű foglalkozások (9. és 10. évfolyamokon minden tantárgyból) és az emelt szintű érettségire készítő foglalkozások mind-mind a tehetségek kibontakoztatását szolgálják. 

A tanórai keretek mellett tehetséggondozó tevékenységének számos terepe van: tehetséggondozó foglalkozások és szakkörök, egyéni és csoportos felkészítés versenyekre, művészeti csoportok, tudományos előadások, elearning képzés, művészeti bemutatók, kiállítások, hangversenyek, színházlátogatások szervezése diákok számára, illetve diákok közreműködésével. 

„Minden művészet egyazon forrásból ered” című jó gyakorlatának célja a művészetek iránti nyitottság, érdeklődő-résztvevő szemlélet kialakítása a diákokban. A művészetek komplexitásának felismertetése, a képzőművészet, dráma, tánc és zene felhasználásával. 

Multiplikátori feladatait az alábbi formákban látja el:  

  • Tehetséggondozó versenyek (pl. angol, képzőművészet) rendezésével, szakkörök és egyéb foglalkozások, táborok, filmklub, „Részecskefizikai kártyajáték bajnokság”, valamint két, országos hatáskörű, természettudományi jellegű rendezvény szervezésével. 
  • A BerzeLab természettudományos labor-tantermek és eszközpark révén: nemcsak az iskola, de a környék általános iskoláinak diákjait is folyamatosan vendégül látja és oktatja. 
  • A sok éve működő tanulmányi diák cserekapcsolatok, testvériskolai kapcsolatok, tanulmányutak és az Erasmus+ program révén, amelyek által a tehetséggondozás nemzetközivé vált. 
  • Diákönkormányzata megyei, országos, és nemzetközi szinten is elismert. Alulról jövő kezdeményezés révén alakították meg a városi diáktanácsot, amely összefogja a város és a környék iskoláinak diákjait és képviseli érdekeit és propagálja értékeit. Folyamatos jelenlét és rendezvények segítségével egy patrióta szellemiségű, a vidékért és az életteréért tenni akaró fenntartható szerveződést tartanak fent. 
  • A Berze NÉPnap révén olyan (az alma materhez fűződő) pályaorientációs programokat szervez az iskola, amely révén a tehetséggondozás és a pályakövetés és a Berzéhez való kötődés egyszerre valósul meg. Volt diákjai tartanak előadást továbbtanulásukról, munkahelyeikről, munkájukról, hogy ezzel is segítsék a tehetségek érdeklődésének felkeltését, megfelelő irányba való terelését. 

Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Cím: 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 33. 

Honlap: berze.hu 

E-mail: titkarsag@berze.hu 

Telefon: +36 37 / 505-265