Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola. Minden évfolyamon 3 párhuzamos osztály tanul. Ebből két-két osztály angol-magyar két tanítási nyelvű képzésben vesz részt, míg a 3. osztály fele két tanítási nyelvű, másik fele köznevelési típusú sportiskolai tanterv alapján tanul. 

2009-ben korszerűsítették addigi, főként tantárgyi-tanulmányi tehetséggondozó rendszerüket komplex programmá bővítve azt. Az iskola minden tanulóját (kb. 540 fő) bevonják a tehetségazonosításba, és szinte az összes gardneri tehetségterületen kínálnak tehetséggondozó programokat. 

„Tízezer lépés” című jó gyakorlatuk egy iskolán kívüli helyszínen, a környezeti nevelés tevékenységeire, természettudományos megismerésre és terepgyakorlatra épülő témanap segítségével lehetőséget biztosít az élménydús ismeretszerzésre és a meglévő tudás alkalmazására, bővítésére – a kalandpedagógia elveinek megfelelő módszerekkel. Ezen kívül további jó gyakorlatokkal is rendelkeznek, melyek segítik a tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozást. 

Multiplikátori feladataikat egyrészt a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács munkájának koordinálásával, másrészt olyan, természettudományi, nyelvi és sport tehetséggondozó programok megvalósításával végzik, melyeken a megye velük együttműködő iskoláinak tanulói is részt vesznek. 

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Cím: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33. 

Honlap: jankayiskola.hu 

E-mail: jankay.iskola@gmail.com 

Telefon: +36 66 / 322-621