Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

A Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 2003. szeptember elsejétől fogadja elsősorban azokat a Kaposváron tanuló diákokat, akik középiskolai tanulmányokat folytatnak a városban. Az intézmény Magyarország egyik legmodernebb és legkorszerűbb kollégiuma. 

Szakmai működési stratégiájának legfontosabb szervező elve a tehetséggondozás és a pedagógiai mentálhigiéné. A tehetséggondozás érdekében szakköri foglalkozásokat hirdet. Évente általában 20-25 szakkört működtet, valamint havonta szervez sport és kulturális programokat. Ezek mellett olyan szakmai feladatok beépülését támogatja rendszerszinten, mint a mentorálás, tanulói portfólió készítése, életvezetési és pályaválasztási tanácsadás, egyéni fejlesztési tervek készítése stb. A kollégium 14 minősített jó gyakorlattal rendelkezik, de vannak további kidolgozott és kidolgozás alatt álló jó gyakorlatai, ötletei is. 

„MegaArt – Képzőművészeti Műhely” című jó gyakorlatának céljai a művészeti tevékenységek pozitív megítélésének formálása, az önismeret és önkifejezés fejlesztése a művészeti tevékenységek által, a művészet és a tudomány szoros kapcsolatának kiépítése, valamint az alkotó munka presztízsének helyreállítása. 

Multiplikátori feladatait a Kaposváron és a környező településeken található általános és középiskolákkal ápolt kapcsolatainak, a kaposvári középiskolai kollégiumokkal folytatott együttműködésének és a többi kollégiummal és felsőoktatási intézményekkel megvalósított szakmai párbeszédjének felhasználásával látja el. 

Kaposvári Klebelsberg Középiskolai kollégium

Cím: 7400 Kaposvár, Álmos vezér utca 1. 

Honlap: klebi.edu.hu 

E-mail: titkarsag@klebi.edu.hu 

Telefon: +36 82 / 555-900