Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Technikum. Szakmai képzést nyújt építőipar, specializált gép- és járműgyártás, szépészet, rendészet és közszolgálat, honvéd-kadét, optika (fotográfus) és kreatív (kiadványszerkesztő) ágazatokban. 

Tehetségfejlesztő tevékenységüket szakmai jellegű tehetséggondozó műhelyek és műhelyeken kívüli foglalkozások (számítástechnikai szakkör, nyelvi tanfolyamok, diáksportkör stb.) keretében végzik. Tehetséggondozó műhelyeik: Kreátor Színházpedagógiai Műhely, Gasp’Art- művészeti tehetséggondozó műhely, Építős Szakmai Műhely, ÉNERŐ-ÖNERŐ rendvédelmi műhely, ROBOTICA tehetségműhely. 

„Kreator színházpedagógiai műhely” jó gyakorlatunk célja egyrészt a dráma és színházi nevelés eszközeivel történő személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, az ismeretelsajátítás módszertanának gazdagítása, másrészt a hátrányos helyzetű tehetségek esélyegyenlőségének biztosítása, lemorzsolódásuk megakadályozása. 

Multiplikátori feladataikat tehetséggondozó szakmai műhelyek és szakmai versenyek szervezésével látják el. Emellett szakmai börzéket, módszertani vásárokat rendeznek. 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum 

Cím: 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2. 

Honlap: kszc-gaspar.hu 

E-mail: gaspar@kecskemetiszc.hu 

Telefon: +36 76 / 480-744