Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Négy- és ötévfolyamos (angol-német nyelvi előkészítő, AJTP) gimnázium. A gimnázium – 1911-es alapításától kezdve egészen máig – a Felső-Tisza vidékének egyik szellemi központja. Évfolyamonként hat osztályt működtetnek. Jelenleg az általános gimnáziumi osztály mellett emelt szintű humán, természettudományos, matematika, angol és német nyelvi, valamint AJTP-s osztályok működnek. Fontosnak tartják a jó szociális hátterű tanulók tehetséggondozása mellett a hátrányos helyzetű és kettős különlegességű tanulók tehetséggondozását is. Munkájukban hangsúlyos szerepet kap a tanórán kívüli tevékenységek körének bővítése, az interperszonális kapcsolatok fejlesztése. Egyénre szabott tehetséggondozó munkájuk eredményeképp minden tanulójuk egyenlő esélyt kap mind a közép-, mind az emelt szintű érettségire való felkészülésben. 

Saját megfogalmazásuk szerint „megfelelő tudatossággal” végzik a tehetséggondozást, amely így rendszerszinten jut érvényre az intézményben. Az iskola vezetőségének elkötelezettségéből kifolyólag állandóan keresik a további lehetőségeket. A tehetséggondozó munka eredményét nemzetközi és országos versenyeken elért helyezések is mutatják. A tudományok minden területén képesek diákjaik helytállni, ennek bizonyítéka a számos sikeres felnőtt életpálya is. 

„Varázsvár” című jó gyakorlatuk egy kísérletezésen, felfedeztető oktatáson alapuló interaktív, tudományos szakkör. Célja az élményszerű, gyakorlati oktatás népszerűsítése úgy, hogy közben a gyerekek számára folyamatosan lehetőséget biztosít a kísérletezésre, az élményszerzésre. Tehetséggondozó munkájukat óvodás kortól egészen a fiatal felnőtt korig végzik. 

Multiplikátori feladataikat egyrészt az IKT eszközök használatában szerzett tapasztalataik (Smart School), a gardneri intelligenciaterületeken felhalmozott tudásuk, másrészt jó gyakorlataik megosztásával látják el.

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

Cím: 4600 Kisvárda, Iskola tér 2. 

Honlap: www.besi.hu 

E-mail: besiposta@gmail.com 

Telefon: +36 45 / 410-045