Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Hat- és négyévfolyamos gimnázium. Miskolc városának egyik legrégibb oktatási intézménye, története a 15. századig nyúlik vissza. 1993-as újraindulása óta négy és hatosztályos gimnáziumi rendszerben mintegy 600-800 tanulóval a város és a megye egyik legnagyobb középfokú oktatási intézménye. 

A tehetséggondozás az iskolában bevezetett Komplex Tanulói Támogató Rendszer egyik – kivételes alapossággal kidolgozott – eleme, amely öt pilléren nyugszik: tanórai tehetséggondozás (tagozatok, speciális tehetséggondozó osztály), tanórán kívüli tehetséggondozás, versenyeztetés, tanácsadás és hálózati együttműködés általános iskolákkal. 

„Tehetséggondozó Mentor-program” című jó gyakorlatuk keretében a tanulók és választott mentor tanáraik határozzák meg együttműködésük célját, ami leggyakrabban elmélyülés a szaktárgyban, tanulmányi versenyekre felkészülés, pályamunkák készítése, idegen nyelvű projektekben való részvétel, tudományos dolgozatokra való felkészülés, bekapcsolódás a Kutató Diákok Mozgalmába. 

Multiplikátori feladataiknak a körzet általános iskoláival és középiskoláival történő együttműködésükkel, diákok és szülők számára nyújtott tehetségtanácsadás révén és különböző országos és kárpát-medencei (civil és református) tehetséggondozó hálózatok keretében tesznek eleget. 

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon