A Nemzeti Tehetség Központtal együttműködésben álló Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM-ek) változatos, széles skálán mozgó tehetséggondozó tevékenységet végeznek. Kifejezetten törekednek arra, hogy minél több területen tudják felkarolni kiemelten tehetséges tanulóikat, akik számára sokféle lehetőséget kínálnak tehetségük kibontakoztatására. Ez nemcsak erősségeik fejlesztését jelenti, hanem gyengébb oldalaik erősítését, valamint motivációjuk, érzelmi és társas készségeik gondozását is. Ennek érdekében egyedi, intézményi arculattal rendelkező tehetséggondozási profilt alakítanak ki, amely természetesen a tanulók szükségleteinek és az intézményi adottságoknak a figyelembevételével történik. Az MTM-ekben a tehetségekkel történő foglalkozás így a tehetségszűrés, -azonosítástól indulva a különböző tehetséggondozó programokon keresztül egészen a pályaorientációig, sőt a tehetséges tanulók utókövetéséig terjed.

Ezek között a tevékenységek között kiemelt jelentőségű a kiemelkedően tehetséges tanulók egyéni tehetségmentorálása.

Miért fontos az egyéni tehetségmentorálás?

A mentorálás a tehetséggondozó munka egyik legeredményesebb formája. Ez a hatékonysága mindenekelőtt abból fakad, hogy a mentorálás során a mentornak lehetősége van fejlesztő tevékenységét teljességgel a mentorált tanuló egyéni szükségleteihez igazítani. További előnye az egyéni tehetségmentorálásnak az, hogy a mentori munka nem korlátozódik a tantárgyi vagy tanulmányi segítségnyújtásra, hanem kiterjed a mentorált tanuló érzelmi és társas kompetenciáinak fejlesztésére is, ami különösen fontos lehet a kiemelkedően tehetséges tanulók esetében.

Az egyéni tehetségmentorálás keretei az MTM-ekben

Az egyéni tehetségmentorálás nem egyszeri támogatást jelent, hanem a tehetséges tanulók hosszabb távú kísérését feltételezi. Ezért az MTM-ekben az egyéni mentorálás minimális hossza egy tanévben került meghatározásra, azonban számos esetben volt példa arra, hogy a mentori támogatás folytatódott a következő tanévben, tanévekben is. A mentorok és a mentorált tanulók heti egy alkalommal találkoznak egymással, az egyes foglalkozások hossza – legalább – negyvenöt perc volt. A mentorálást végző pedagógusok számára két speciális felkészítő program is kidolgozásra került, amelyek közül ez egyiket minden mentorálást végző kolléga elvégezte.

Az egyéni tehetségmentorálás értékelése. Eredmények

Az MTM-ekben a mentorok és mentorált tanulók minden félévben értékelik a közösen végzett munkát.

A mentorálást végző pedagógusok 5 hívószó köré csoportosítva fogalmazták meg az egyéni tehetségmentori munkájuk eredményeit:

 • verseny- és/vagy mérési eredmények javulása;
 • motiváció, elköteleződés mértékének növekedése;
 • sikeres pályaválasztás, helytállás az iskola elhagyása után is;
 • mentorált tanuló személyiségének fejlődése;
 • mentorált tanuló elégedettsége (ez utóbbinál nem pusztán valamiféle jó érzésről van szó, hanem arról, hogy a diák úgy érzi, meg tudta valósítani a mentorálási folyamat kezdetén kitűzött céljait).

A mentorált tanulók a mentorálás számos pozitív hozadékáról számoltak be:

 • tanulmányi és versenyeredmények javulása;
 • „több csatornás” odafigyelés, személyre szabott segítség, partnerség;
 • pályaválasztásban kapott segítség;
 • fejlődés az önismeret terén;
 • fejlődés a stresszkezelés terén;
 • javulás a társas kapcsolatok minőségében;
 • olyan kapcsolatok (pl. egyetemi oktatókkal, kutatókkal) és lehetőségek (pl. pályázati és ösztöndíj-lehetőségek), amelyeket kifejezetten a mentoraiknak köszönhetnek.