Semmi nem motivál jobban, mint amikor azzal foglalkozhatunk, amiben igazán jók vagyunk. A motivációnak jelentős szerepe van a tehetség megnyilvánulásában, kibontakozásában és a tehetségfejlesztésben egyaránt.

Az egyik legnehezebb kérdés a szülők és pedagógusok számára is a motiváció. A kiemelkedő teljesítményhez szükséges a megfelelő motiváció megléte, amely kölcsönhatásban áll a környezettel, a családdal, az iskolával, a társas közeggel, elsősorban a kortársakkal.

Ahhoz, hogy a fiatalkori tehetség kifejlődhessen, a gyerek részéről szorgalomra, a család részéről pedig támogatásra van szükség. Fontos megfelelően motiválni a gyereket, vagyis adni neki valami célt, amiért szívesen küzd. A külső motiváció, például a jutalom csak addig hatásos, amíg a gyerek azt folyamatosan kapja. Ha megszűnik, úgy fog elapadni az érdeklődés és a szorgalom is. Sokkal erősebb a belső motiváció, amikor a gyerek azért foglalkozik valamivel, mert magában a tevékenységben leli örömét. Szülőként ezért is fontos odafigyelnünk, hogy a gyerekünk olyan szakkörbe vagy különórára járjon, amit a tanárok és tananyag, illetve a tanítás módszertana maga érdekessé tud tenni. Így ugyanis a gyerek élvezni fogja a munkát. Szintén fontos, hogy a különórák úgy legyenek felépítve, hogy a tananyaggal folytatott munka során sikerélmények is érjék a gyereket: ezek a kis győzelmek ugyanis folyamatosan növelik az önbizalmat, és már magukban motivációt adnak a további erőfeszítésre.

„A motiváció a személyiség sarkalló ereje.”

Allport

Gyakran a motivációt az iskolai eredményekkel azonosítjuk, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez nem mindig az iskolai teljesítményről szól. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon motiváltak a célok elérésében, de ezek a célok nem kapcsolódnak az iskolához. Például egy tehetséges tinédzsert jobban érdekelhet egy önkéntes közösségi program megszervezése, mint az iskolai munka.

„Életünk legszebb élményei nem passzív, befogadó, ellazult állapotban érnek bennünket – noha az ilyenek is lehetnek élvezetesek, ha keményen megdolgoztunk értük. A legszebb pillanatok általában akkor következnek be, amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a végletekig fokozza, hogy véghezvigyen valamilyen nehéz, de fontos feladatot. A tökéletes élmény tehát olyasvalami, ami nemcsak úgy megtörténik velünk, hanem inkább mi hozzuk szándékosan létre.”
Csíkszentmihályi Mihály

A tehetséges gyerekek motivációs jellemzői: a kivételes érdeklődés, a kitartó munkavégzés, energikusság – ezek néha rendkívüli mozgatóerőt sejtetnek. A tehetséges gyerekeknél a motiváció erőssége az, ami feltűnik: ha valamit akarnak, akkor azt nagyon akarják, kitartóbban, hosszabban teszik, amit tesznek. Az érdeklődés a szocializáción múlik. Nagyban behatárolja, már egészen kicsi kortól, hogy mit mutat a gyereknek a család a világból. A kíváncsiság – az ismeretlen felfedezésére és vizsgálatára ösztönző motivációs hajtóerő – a túléléshez éppoly nélkülözhetetlen, mint az éhség. A leghatékonyabb motiváció a pozitív énkép és a kíváncsiság által támogatott, a teljesítmény és siker elérésére irányuló belső hajtóerő.

Mit tehetnek a szülők a tehetséges gyerekek motiválásáért?

A szülők segítsenek a gyereküknek kapcsolatot találni az iskolai munka és az érdeklődési területük között!

Néha a gyerekeknek nincs motivációjuk, mert nem látják a kapcsolatot a munkájuk, a célok és érdekek között. A gyereknek, aki űrhajós akar lenni, tudnia kell, hogy a matematika és a tudomány fontos szerepet tölt be az ilyen munkákban.

A pozitív megerősítés, a támogató szülői és nevelői magatartás és kommunikáció egy olyan kapaszkodó a gyerekek számára, amely nemcsak a konkrét tanulási helyzetekben segítheti őket, de a mindennapok során is talán a legerősebb motiváció ahhoz, hogy képesek legyenek előre tekinteni.

Támogassa a tehetséges gyerek érdeklődését!

A gyereknek lehetőséget kell biztosítani, hogy megtanulja és feltárja az érdeklődését. Azok a gyerekek, akik érdeklődési körüket felfedezhetik, nagyobb valószínűséggel tartják életben a tanulás iránti szeretetüket.

Figyelmébe ajánljuk A belső motiváció mint hajtóerő című írásunkat is.

Amennyiben a tehetségek motivációs állapota részletesebben, tudományos igénnyel megközelítve is érdekli, a Nemzeti Tehetség Központ korábbi kutatásának eredményéből született könyvet ajánljuk: Tehetséges diákok motivációs állapota


Szakmai írás letöltése