Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola. Mór városának legpatinásabb, egyik legnagyobb intézménye. Specialitásaik: Nemzetiségi német nyelv, emelt szintű ének-zene és emelt szintű matematika oktatása. 

20 tehetséggondozó műhelyt működtetnek, amelyek a matematikai-logikai, testi-kinesztetikus, nyelvi, térbeli-vizuális, interperszonális és természeti tehetségterületeket fedik le. A tehetséggondozásban résztvevő pedagógusokat egy munkaközösség koordinálja. 

Benyújtott jó gyakorlatuk („Szabaduló szoba”) egy saját maguk által kitalált és felépített kijutós szoba, ami fejleszti a tanulók problémamegoldó képességét, személyiségét és kreativitását egyaránt, valamint egyre jobb teljesítményre is ösztönzi őket. 

Multiplikátori feladataiknak az általunk szervezett műhelymunkák, régiós szinten megrendezett kreatív versenyük és tehetségnapjuk, valamint jó gyakorlatuk minél szélesebb körben való megismertetésével és elterjesztésével tesznek eleget. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola

Cím: 8060 Mór, Szent István tér 9. 

Honlap: www.radnotimor.hu 

E-mail: info@radnoti-mor.edu.hu 

Telefon: +36 22 / 407-123