A Nemzeti Tehetség Központ kutatási beszámolóból készült kiadványa 2020-ban jelent meg elektronikusan. Amikor a tehetséges munkavállalók lehetőségeit vizsgáljuk Magyarországon, megkerülhetetlenek a kis- és középvállalkozások, mivel munkahelyteremtésben és a helyi közösségek életében is kiemelten fontos a szerepük. Az innovációs piacon is egyre kevésbé megkerülhetők, a kis- és középvállalkozások adják az innovációk közel egyharmadát (a folyamatinnovációk 24,8 százalékát, a termékinnovációk 33,1 százalékát). Így érdemes megismerni, milyen mechanizmusok mentén „folyik a harc” a tehetséges munkavállalókért – mivel megszerzésük és megtartásuk a nagyvállalatok esetében is üzletfolytonossági kulcstényező, a kis- és középvállalkozások esetében pedig a versenyképesség javításának talán legfontosabb záloga. A tehetségek szerepe felértékelődik abban a világban, ahol a technológiai fejlődés következtében kiemelt fontosságúvá válik a humán vagyon vagy tudásvagyon, ami nemcsak egy adott társadalom pillanatnyi emberi erőforrás mennyiségét jelenti, hanem annak minőségi összetételét is. A könyv alapjául szolgáló kutatás arra vállalkozott, hogy minél alaposabban feltárja a hazai kis- és középvállalkozások tehetséggel kapcsolatos gondolkozását és az ehhez kapcsolódó tevékenységeit.

Kiadvány megtekintése →