Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Hat-, öt- (két tanítási nyelvű, általános és műszaki nyelvi előkészítő, AJTP) és négyévfolyamos gimnázium, közgazdasági és informatikai szakképzés. Fennállása óta a tantestület élen jár mind a közoktatás, mind a informatikai és a közgazdasági szakirányú szakképzés területén az új utak keresésében, az oktatás módszertani és tartalmi megújításában. 

Tanulói számára az oktatás-nevelés minden részterületén tudatos tehetséggondozó programot alakított ki. Sokszínű, komplex tehetséggondozó tematikus programok biztosítják a kiemelt tehetségterületek (logikai-matematikai, nyelvészeti, természeti és interperszonális) fejlesztését. 

„Pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatása és Vállalkozói Verseny szervezése” című jó gyakorlatának célja, hogy a diákok a megszerzett pénzügyi és gazdasági ismereteket gyakorlati tevékenységeken keresztül is hasznosítsák: a vállalkozások a szimulációs verseny – játék során terveznek, pályáznak, termelnek, értékesítenek, bevételre tesznek szert. 

Multiplikátori feladatait több fordulós versenyek (pl. Neumann verseny), „Természettudományos barangolások” című témadélutánok, alkotóműhelyek, szakmai rendezvények (pl. Neumann napok) és országos vállalkozói verseny szervezésével látja el. 

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium

Cím: 3300 Eger, Rákóczi út 48. 

Honlap: nejanet.hu 

E-mail: neumann@nejanet.hu 

Telefon: +(36) 536 070