Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Gazdálkodás és menedzsment ágazati technikus képzés; közlekedés és szállítmányozás ágazati technikus képzés; idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített turizmus-vendéglátás ágazati technikusi képzés, idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Kereskedelem ágazati technikusi képzés. Elődintézménye, a Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Középiskola 1939 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Pedagógiai munkájának középpontjába a diákjaink tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztését helyezte annak érdekében, hogy a középiskolát követő tanulmányaikhoz, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek birtokában lépjenek ki az iskola kapuján. 

Az iskola hosszú évek óta kiemelten kezeli a tehetséggondozást. Hangsúlyt fektet a sikeres, de a képességeikhez mérten alulteljesítők tehetséggondozására, a személyre szabott képességfejlesztésre. Ehhez a feltételeket önismereti foglalkozásokon mentálhigiénés szakemberrel biztosítja. A kompetenciaterületeken csoportos, és egyéni fejlesztő foglalkozásokra van lehetőség. Tehetséggondozó táborokat tartanak. A tehetségsegítő munkát diákmentori hálózat is támogatja. 

„Informatikát szerető diákok tehetségfejlesztése a Táncsicsban” című jó gyakorlatának célja a logikai, problémamegoldó, algoritmizáló képességek, illetve személyes és szociális kompetenciák (önismeret, kommunikáció, együttműködés, vezetés, alkalmazkodás) fejlesztése. 

Multiplikátori feladataikat szakkörök, versenyfelkészítések szervezésével oldják meg. 

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum

Cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 58. 

Honlap: tancsics-starjan.edu.hu 

E-mail: tancsics.st@tancsics-nmszc.hu 

Telefon: +36 32 / 411-898