Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola. A több mint 110 éves székhelyintézményben hagyomány az emelt szintű ének-zenei és informatikai oktatás. Előbbi 64 éves, utóbbi 28 éves múlttal rendelkezik. Az iskola jó gyakorlatok gazdája, módszertani palettáján a Polgár Judit-féle Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program mellett megjelennek a Komplex Instrukciós Program (KIP) elemei is. Kiemelkedő idegen nyelvi stratégiájának része az angol és német nyelv oktatása, a nemzetközi kapcsolatok működtetése. 

Saját fejlesztésű tehetségsegítő programmal rendelkezik, amelyben a képességek fejlesztése és a tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt kap a hátrányok kompenzálása is. A rendszer fontos elemei az azonosítást szolgáló mérések, az emelt szintű oktatás, a tehetségfejlesztés és – kuriózumként – a kimeneti mérések. 

„Tehetséggondozás robotikával” című jó gyakorlata a műszaki, természettudományos és matematikai-logikai tehetségterületeket célozza. A kreatív gondolkodáshoz vezető út kiváló eszköze. 

Multiplikátori feladatait egyrészt az intézményükben folyó tehetséggondozó munka széles körben történő megismertetésével, másrészt a régióban óvodások tehetségazonosítása révén végzi. 

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Cím: 5900 Orosháza, Vörösmarty utca 4. 

Honlap: vmoh.hu 

E-mail: ovm@vmoh.hu 

Telefon: +36 68 / 411-049