Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Óvoda, nyolcévfolyamos általános iskola, négyévfolyamos gimnázium. A Pécsi Tudományegyetem gazdag hagyományokkal rendelkező gyakorló óvodája, általános és középiskolája. Az óvodában nagy hangsúlyt kap a mozgásfejlesztés és a környezeti nevelés, az általános iskolások angol és német nyelvi tagozatok közül választhatnak, a gimnáziumban pedig sporttagozat, valamint angol-német, természettudományos, matematika-informatika emelt óraszámú osztályok működnek. 

Gyakorlóiskolaként a kezdetek óta pedagógiai tevékenységünk fontos eleme a tehetséggondozás. Tehetségfejlesztő programjuk alapján több szinten (tanórai, tanórán kívüli iskolai, intézményi, intézményen kívüli), valamint több formában (csoportos, kiscsoportos, nívócsoportos, egyéni) végezik rendszerbe foglalt tevékenységüket. Szakmai teamük támogatásával tehetségazonosítást végeznek, melynek alapja a pedagógusok és szülők véleménye, a MaTalent mérések, valamint az 5. évfolyam papíralapú és online tehetségazonosító mérése. A tehetségfejlesztést három szegmensben, a jó tanulók, a tehetségesek, és a kiemelkedő képességűek csoportjához illeszkedő eszközökkel és módszerekkel végzik. A tehetséggondozást a hallgatói szakmai gyakorlatokba is beépítik. A tanévben legkiemelkedőbb eredményt elérő tanulók a „Tehetséges gyakorlós”, a tanév legsikeresebb versenyfelkészítő pedagógusa a „Tehetségekért” díjat kapja. 

„Sebők Gábor Emlékverseny” című jó gyakorlatuk egy idegen nyelvi, nem hagyományos tehetséggondozó verseny. Jelenleg két szinten zajlik: városi szinten a helyi iskolák, valamint országos szinten a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek és a gyakorlóiskolák hatodik évfolyamos tanulóinak részvételével. Témája egy-egy kultúra, korszak, jelentős személy megismerése egy klasszikus regény eseményeire alapozva. A verseny három fordulóból áll: az első forduló kerettörténetbe ágyazott, online kutatómunkát igénylő feladatai a nyelvi fejlesztés mellett hozzájárulnak az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztéséhez is; a további két forduló motiváló, kreativitást igényel, elsősorban a kommunikációs készség fejlesztését segíti. A verseny fontos eleme az oldott hangulat, a humor és vidámság. 

Multiplikátori feladataikat a tehetségszűrésben, valamint a tehetséges tanulók matematikai-logikai, interperszonális és nyelvi tehetségműhelyekbe való bekapcsolásával, tehetséggondozó táborok és versenyek szervezésével kívánják ellátni. 

Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

Cím: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15. 

Honlap: ptegyakorlo.pte.hu 

E-mail: ptegyakorlo@pte.hu 

Telefon: +36 72 / 315-191