Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Keresztény szellemben működő katolikus iskola, amely a premontrei szerzetesi közösséghez kapcsolódó, vele szorosan együttműködő, neki felelősséggel tartozó intézmény. Nyolc- és négyévfolyamos gimnáziumi, 2005-től – egyedülálló kezdeményezésként – egyházzenei szakgimnáziumi, valamint 2014-től biológia-kémia specializációs képzést folytat. 

Tehetséggondozó tevékenysége sokrétű. Zenei területen elsősorban az egyházzenei képzés, természeti területen a biológia-kémia emelt szintű képzés, biológiából és fizikából kutatási projektek megvalósulása, logikai-matematikai területen szakkörök, testi-kinesztetikus területen néptánc- és vívásoktatás, valamint sportkörök keretében valósul meg. Az általános tehetséggondozás részét képezi a 2017/2018-as tanévtől bevezetett művészeti nevelés az 5-8. évfolyamosok számára. Ennek keretében énekkar működik, az ének-zene, vizuális kultúra, drámapedagógia és néptánc foglalkozások csoportbontásban segítik a diákok érzelmi nevelését, s ezen keresztül a tanulási folyamataikat. 

„Iskolai tanösvény létesítése a Premontrei Gimnázium udvarán” című jó gyakorlata többféle képességterületet mozgat meg. Az elkészült tanösvényre további foglalkozások, gyakorlatok építhetők korosztályi megkötöttség nélkül, tetszőleges időkeretben, az év bármely időszakában. 

Multiplikátori szerepét egyrészt regionális szintű, a biológia-kémia specializációra előkészítő („kedvcsináló”) szakkörök szervezésével, valamint a Szegedi Tudós Akadémia biológia tehetséggondozó programjába történő bekapcsolódásukkal valósítják meg. 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Cím: 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2. 

Honlap: iskola.premontrei.hu 

E-mail: iroda@prem.hu 

Telefon: +36 28 / 514-995