Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola és AMI. Az intézmény sajátossága a 8 évfolyamos általános és az alapfokú művészeti iskola együttműködése és egymást erősítő munkája. Évente mérik partnereik igényeit, elégedettségét, és a kapott adatokat beépítik a fejlesztésbe. Mérési rendszerük objektív adatokat nyújt a tanulók egyéni fejlesztéséhez, a szervezet és az iskola fejlesztésére. 

Főbb tehetséggondozó tevékenységük a tantárgyakhoz, illetve a népzenéhez, néptánchoz kapcsolódó tehetségígéretek felismerése, gondozása, fejlesztése és nyomon követése. 

„Lőrincz-féle komplex tantermi játékok” című jó gyakorlatuk alkalmazásával a játékot, mint a gyermeki személyiség egyik legfőbb tevékenységét beépítették az intézmény nevelési-oktatási-képzési rendszerébe, ezzel segítve a tanulók értelmi-érzelmi fejlődését és gazdagítva a pedagógusok módszertani kultúráját. 

Multiplikátori feladataiknak elsősorban tehetséggondozó szakmai délutánok szervezésével, valamint a „Lőrinc-féle komplex tantermi játékok” nevű jó gyakorlatuk népszerűsítésével tesznek eleget. 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

Honlap: szandasuli.hu 

E-mail: szandaszolos.iskola@gmail.com 

Telefon: +36 56 / 411-305