Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola, valamint hat-, négy- és – a magyar-francia két tanítási nyelvű osztályban – ötévfolyamos gimnáziumként működik. Az általános iskolai képzés fő sajátossága a két idegen nyelv oktatása valamennyi tanuló számára a 2., illetve az 5. évfolyamtól kezdődően. A gimnáziumban a speciális matematika tantervű osztályon kívül különböző orientációjú (pl. műszaki informatika, természettudományos, humán és nyelvi orientáció) és magyar-francia két tanítási nyelvű osztályok közül választhatnak a jelentkező tanulók, valamint 2016-ban beindított egy nyelvi orientációjú 6 évfolyamos gimnáziumi osztályt. 

Elsősorban matematikai-természettudományos tehetséggondozást végez. Ezt egészíti ki a nyelvi (francia) és interperszonális (oral history, színház), intraperszonális (filozófia), térbeli-vizuális (Kreatív kör), zenei (kórus), testi-kinesztetikus (néptánc, sport) tehetségterületen végzett tehetségfejlesztés. Az iskola elnyerte az örökös Ökoiskola címet, ugyanis hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet diákjai környezettudatos, környezetbarát szemléletének kialakítására. 

„Játékos LEGO tehetséggondozó program” című jó gyakorlata a játékos forma révén tanulási zavarokkal küzdők számára is egy lehetséges fejlesztési környezet, valamint az érzelmi sérülésekkel küzdők felszabadítását is segíti. Ezt a munkát a MoreToMath programcsomag alkalmazásával, továbbgondolásával valamint egyéni ötletek beépítésével valósítja meg. 

Multiplikátori feladatainak régiós és régión kívüli tanulók számára is nyitott természettudományi tehetséggondozó programjai révén tesz eleget, amihez megfelelő infrastruktúrát biztosít a régiós hatáskörrel működő természettudományos laborja. 

Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

Cím: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2. 

Honlap: gyakg.u-szeged.hu 

E-mail: iskola@gyakg.u-szeged.hu 

Telefon: +36 62 / 544-350