Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola. A komplex személyiségfejlesztés érdekében olyan készségek, képességek – mint például problémamegoldás, kreativitás, absztrahálás elemző gondolkodás – kibontakoztatását tartják fontosnak, melyek segítik tanulóikat az őket körülvevő világ megértésében, megismerésében. Ennek szellemében az 5-8. évfolyamon emelt szintű matematikaoktatást folytatnak, évfolyamonként egy csoportban. 

Nyolcévfolyamos ének-zene tagozatos osztályuk 1972., az emelt szintű matematika oktatás (5-8. osztályokban heti 5 óra) 1993. óta működik. 

„»Kodály útján« emelt szintű ének-zene oktatás szervezése” című jó gyakorlatuk keretében az első két évfolyamon emelt óraszámban tanulják a diákok az ének-zenét, a harmadik évfolyamtól a hatodikig emelt szinten tanítják az ének-zene tantárgyat. E mellett két kórus is működik. 

Multiplikátori feladataikat tehetséges tanulóik számára régiós szintű bemutatkozási lehetőségek biztosításával, illetve különböző országos tanulmányi és művészeti versenyekbe, projektekbe való bekapcsolódásukkal látják el. 

Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola

Cím: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99. 

Honlap: kossuthiskolafehervar.hu 

E-mail: iskola@kossuth-szfv.edu.hu 

Telefon: +36 22 / 303-365