Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Hat-, öt- (nyelvi előkészítő) és négyévfolyamos gimnázium. Az ötévfolyamos, nyelvi előkészítős osztályokban angol, német és orosz közül választhatnak a jelentkezők. A négyévfolyamos képzési rendszerben matematika (informatika és fizika többletórákkal), német nyelvi, biológia-kémia és humán (magyar-történelem) emelt szintű oktatást folytatnak. 

Tehetségfejlesztő tevékenységüket elsősorban– megyei, városi és iskolai szintű – szakkörök és versenyfelkészítő foglalkozások, saját szervezésű tanulmányi versenyek, valamint tehetséggondozó táborok keretei közt végzik. 

„Kutakodók szakkör” című jó gyakorlatuk célja a természettudományos gondolkodás, kompetenciák fejlesztése, a felfedeztető oktatás előnyeinek kiaknázása és a természettudományos szaktárgyak iránti érdeklődés elmélyítése. 

Multiplikátori szerepüket a körzet tehetséges diákjai számára meghirdetett szakkörök és versenyfelkészítő foglalkozások, valamint a Kárpát-medencére kiterjedő tanulmányi versenyek megszervezésével töltik be. 

Szekszárdi Garay János Gimnázium

Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. 

Honlap: garayj.sulinet.hu 

E-mail: gjg@garayj.edu.hu 

Telefon: +36 74 / 315-633