Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Az iskola alapítási éve 1999. Nyolcévfolyamos gimnázium, minden évben indul két ötödik osztály, az oktatás érettségivel zárul a 12. évfolyam végeztével. Az iskolának közel 500 tanulója van. 

A tanórai tehetséggondozás eszközei a csoportbontás, differenciálás, gazdagítás és mélyítés, valamint a fakultációs és emelt szintű órák. Tanórán kívül az iskola rendszeres szakköri alkalmakat, egyedi programokat (cserediák utak, sporttáborok, üzemlátogatások, természettudományi táborok stb.), valamint saját szervezésű versenyeket is biztosít. A tehetség széles spektrumának bemutatására van lehetősége pl. a „Mire jutottunk? – táncgála”, „Újévi koncert”, „Mestermunka – kisgimnazisták alkotó munkájának seregszemléje”, „Tentamen – diákkutatók tudományos értekezéseinek előadása” stb. keretében. 

„Lucius és barátai – múzeumi témanap a rómaiak mindennapi életéről” című jó gyakorlatának célja, hogy segítse a latin nyelv és a történelem tantárgyak a rómaiak életével foglalkozó fejezetének hatékony elsajátítását, élményszerűvé tételét, a tanórákon elsajátított ismeretek szintetizálását. A tanulók csoportokban, mobileszközök segítségével feljegyzéseket, miniinterjúkat, fotókat készítenek, mindent megfognak, kipróbálnak, megvizsgálnak, a maguk készítette produktumokat elviszik. 

Multiplikátori szerep ellátása: egyrészt környékbeli iskolák negyedik osztályos tanulóinak tehetséggondozó szakkörökbe történő bevonása és az ott tanító pedagógusok részére „továbbképzési délutánok” megtartása, valamint – Kárpát-medencei szinten – a református diákoknak szóló Áprily Lajos Verseny megszervezése. 

Szentendrei Református Gimnázium

Cím: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 5. 

Honlap: szrg.hu 

E-mail: info@szrg.hu 

Telefon: +36 26 / 302-595