Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolcévfolyamos általános iskola. A város egyik legnagyobb oktatási intézménye: tanulólétszáma hosszú évek óta több, mint 500 fő. Specialitása az emelt óraszámban oktatott matematika tantárgy, melyet harmadik osztálytól csoportbontásban oktatnak. Első osztálytól tanítanak idegen nyelveket. 

Az előzőekben már említett sajátosságok mellett kiemelt figyelmet szentelnek testnevelés órákon a labdás ügyesség, képesség fejlesztésnek. Hagyományosan magas szinten folyik a művészeti tárgyak, a rajz és az ének tanítása, ehhez kapcsolódóan vizuális alkotókör és énekkar működik. A tanulók között nagy számban vannak kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sporteredményeket elérő gyerekek. 

„Fiumei Nagy Könyv a kisiskolások olvasóvá neveléséért” című jó gyakorlatuk célja a tanulók olvasóvá nevelése, célközönsége az alsó tagozatos korosztály. A tanulók mintegy 80 %-a bekapcsolódik az egész tanévet átívelő projektbe, melynek jellege lehetővé teszi a motiválatlan tanulók aktivizálását és a hátránykompenzációt. 

Multiplikátori feladatait elsősorban megyei és területi hatókörű versenyek (komplex képzőművészet, szorobán, helyesíró, matematika) szervezésével valósítja meg. 

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Cím: 5000 Szolnok, Fiumei utca 5. 

Honlap: fiumei.hu 

E-mail: titkarsag@fiumei.hu 

Telefon: +36 56 / 376-802