Módszertani füzetünk egy speciális hiányt szándékozik betölteni. A nyári tanítási szünet időszakában számos munkáltató igyekszik munkavállalói számára – a szülők munkavégzésével párhuzamosan – gyermekeik felügyeletét, igényes időtöltését segíteni. Adott esetben a program kifejezetten a munkahelyen vagy annak közvetlen közelében egy megvalósításra alkalmas helyszínen zajlik, így lehetőség van a gyermekek otthoni alvására, a munkaidő kezdetekor történő csatlakozására, illetve a munkaidőt követő hazahozatalára.

A bemutatott keretet alkalmasnak látjuk egy helyi adottságokhoz, eltérő anyagi és emberi erőforrásokhoz tetszőlegesen adaptálható, különböző életkorú és érdeklődésű, eltérő képességterületeken kiemelkedő és más-más tanulási stílussal rendelkező gyermekek számára befogadható, különböző tartalmakra adaptálható, moduláris felépítésű program megtervezéséhez.

Keretrendszer heterogén csoportok egész napos tehetségorientációs foglalkozásaihoz