Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolc- és ötévfolyamos (nyelvi előkészítő, AJTP) gimnázium. Az iskolában jelenleg három iskolatípus működik: nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés, ötévfolyamos gimnáziumi képzés (angol és német nyelvi előkészítő osztállyal) és az Arany János Tehetséggondozó Program. 

Bemutatkozásuk szerint „tudatos és eredményes tehetséggondozó munkát” végeznek. Különösen fontosnak tartják a tanórai tehetséggondozást, amit versenyfelkészítő, sport, és művészeti (énekkar, színjátszókör stb.) foglalkozások színesítenek. 

„Tanulásmódszertan ötödikeseknek” című jó gyakorlatuk célja a nyolcosztályos gimnáziumba, illetve a felső tagozatba lépő diákok segítése annak érdekében, hogy a magasabb iskolai elvárásokat – egyéni képességeiknek megfelelően – sikerrel teljesíthessék. 

Multiplikátori szerepüket a körzetük általános iskoláiba járó diákok számára – részben a Pápai Észkerék Egyesülettel közösen – matematikai tehetséggondozó foglalkozások és verseny szervezésével, valamint a pedagógusok részére szakmai-módszertani workshopok tartásával töltik be. 

Türr István Gimnázium és Kollégium

Cím: 8500 Pápa, Fő utca 10. 

Honlap: turrgimnazium.hu 

E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu 

Telefon: +36 89 / 324-394