Minősített Tehetséggondozó Műhelyeink bemutatása.

Nyolc- és ötévfolyamos (nyelvi előkészítő, AJTP) gimnázium. A nyolcévfolyamos gimnáziumi osztályban általános, az ötévfolyamosokban matematika és nyelvi emelt szintű képzést folytat (illetve működik egy AJTP-s osztály is). 

Az intézmény sokrétű tehetséggondozó munkát végez: többek közt közel 50 iskolai szakkör, megyei szintű matematika és programozási szakkör, több gazdagító programpár, közgazdaságtan fakultáció, több sportkör, Szépirodalmi Műhely (ez egyben színjátszókör is) működik. 

„Komplex természettudományi képességek fejlesztése gazdagító programpárok segítségével” című jó gyakorlatának célja az iskolában tanult tudásanyag elmélyítése és kibővítése tanórai kereteken kívüli ismeretekkel, a természettudományos pálya iránti elkötelezettség kialakítása. A program egyik részét képezik a tanórán kívüli de tanéven belüli rendszeres foglalkozások, másik része egy három napos intenzív tábor vidéken. 

Multiplikátori feladatait városi, illetve megyei hatókörű magyar nyelvi, matematikai, programozási, röplabda és könnyűbúvár szakkörök szervezésével, valamint az országos szintű Izsák Imre Gyula komplex természettudományi verseny évenként történő megrendezésével látja el. 

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc u. 30. 

Honlap: zmgzeg.edu.hu 

E-mail: zrinyi.titkarsag@zmgzeg.edu.hu 

Telefon: +36 92 / 313-490